Черкаський річковий порт

ПРОТОКОЛ про підсумки голосування на чергових загальних зборах ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» від 21 квітня 2017 року.

Дата складання протоколу: “21” квітня 2017 року

 Лічильна комісія у складі:    

Голова лічильної комісії       – Гордієнко Тарас Миколайович

Член лічильної комісії          – Ватагін Петро Миколайович

Член лічильної комісії          – Кисіль Юрій Петрович

провела підрахунок результатів голосування акціонерів, які прибули на чергові Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ», що відбулися  «21» квітня 2017 року за адресою: Україна, 18016, Черкаська область, місто Черкаси, вулиця Горького,  будинок 1, адміністративне приміщення ПАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ», актовий зал Товариства.

 

Час відкриття зборів  21.04.2017р. о 08 год. 00 хв.

Час закриття зборів    21.04.2017р. о 09 год. 10 хв.

 

Кількість осіб, які зареєструвались для участі у зборах:

8 (вісім)осіб

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у загальних зборах:

Для участі у Загальних зборах зареєструвалось_8 (вісім) акціонерів, в тому числі акціонерів, що є власниками не голосуючих ЦП: 1 (один), та акціонерів що є власниками голосуючих ЦП: 7 (сім) осіб, які у сукупності володіють 125674(сто двадцять п’ять тисяч шістсот сімдесят чотири) голосуючими акціями Товариства, що складає 94,41% голосів від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 21.04.2017р., а саме – станом на 14.04.2017р.

 

 

Результати голосування з питань порядку денного:

 

1.Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборів.

Проект рішення:

«1. Обрати Головою зборів   – Танцюру Віктора Юрійовича

 Секретарем зборів                 – Бондарєву Світлану Володимирівну

 1. Обрати Лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії        – Гордієнко Тарас Миколайович

Член лічильної комісії           – Ватагін Петро Миколайович  

Член лічильної комісії           – Кисіль Юрій Петрович

2.1. Встановити термін дії повноважень даної  Лічильної комісії – з початку зборів та до їх закінчення. Після закінчення зборів Лічильна комісія зобов’язана оформити протокол/протоколи про підсумки голосування з питань порядку денного, починаючи з другого, після підписання якого/яких повноваження обраних членів Лічильної комісії припиняються».

Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №1):

Кількість голосів акціонерів, що беруть

 участь у голосуванні

125674

Голосів

100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Голосувало «За» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125674

Голосів

100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Голосувало «Проти» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

«Утримались» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Підсумок: Рішення прийнято.      

Підрахунок голосів з першого питання порядку денного згідно Рішення Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» (Протокол №2 засідання Наглядової ради  від 22.02.2017р.) здійснює Реєстраційна комісія:

Голова Реєстраційної комісії:       Гордієнко Тарас Миколайович       _______________________

Член Реєстраційної комісії:              Ватагін Петро Миколайович           _______________________

Член Реєстраційної комісії:              Кисіль Юрій Петрович                     _______________________

 

 1. Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції.

Проект рішення:

«Звіт Дирекції ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначені основні напрямки діяльності  Товариства на 2017 рік затвердити».

Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №2):

Кількість голосів акціонерів, що беруть

 участь у голосуванні

125674

Голосів

100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Голосувало «За» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125674

Голосів

100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Голосувало «Проти» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

«Утримались» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Підсумок: Рішення прийнято.      

Голова лічильної комісії:       Гордієнко Тарас Миколайович       _______________________

Член лічильної комісії:              Ватагін Петро Миколайович           _______________________

Член лічильної комісії:              Кисіль Юрій Петрович                     _______________________

 

 1. Звіт Наглядової ради про роботу за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:

«Звіт Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» про роботу за 2016 рік прийняти до відома».

Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №3):

Кількість голосів акціонерів, що беруть

 участь у голосуванні

125674

Голосів

100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Голосувало «За» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125674

Голосів

100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Голосувало «Проти» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

«Утримались» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Підсумок: Рішення прийнято.      

Голова лічильної комісії:        Гордієнко Тарас Миколайович       _______________________

Член лічильної комісії:              Ватагін Петро Миколайович           _______________________

Член лічильної комісії:              Кисіль Юрій Петрович                     _______________________

 

 1. Звіт Ревізійної комісії Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії, затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2016р.

Проект рішення:

 «Звіт Ревізійної комісії прийняти до відома.  Річний звіт Товариства за 2016 рік, а також баланс ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» станом на 31.12.2016 року затвердити».

Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №4):

Кількість голосів акціонерів, що беруть

 участь у голосуванні

125674

Голосів

100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Голосувало «За» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125674

Голосів

100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Голосувало «Проти» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

«Утримались» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Підсумок: Рішення прийнято.      

Голова лічильної комісії:       Гордієнко Тарас Миколайович       _______________________

Член лічильної комісії:              Ватагін Петро Миколайович           _______________________

Член лічильної комісії:              Кисіль Юрій Петрович                     _______________________

 

 1. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

«В зв’язку з наявністю у Товариства джерел покриття збитків (нерозподіленого прибутку від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах) в розмірі 39,0 тис. грн.,-

Отримані Товариством збитки від фінансово-господарської діяльності  у 2016 році у сумі 26,0 тис. грн. покрити  за рахунок нерозподіленого прибутку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах».

Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №5):

Кількість голосів акціонерів, що беруть

 участь у голосуванні

125674

Голосів

100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Голосувало «За» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125674

Голосів

100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Голосувало «Проти» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

«Утримались» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Підсумок: Рішення прийнято.      

Голова лічильної комісії:        Гордієнко Тарас Миколайович       _______________________

Член лічильної комісії:              Ватагін Петро Миколайович              _______________________

Член лічильної комісії:              Кисіль Юрій Петрович                        _______________________

 

 1. Внесення змін до місцезнаходження Товариства, пов’язаних зі зміною назви вулиці.

Проект рішення:

 «В зв’язку з перейменуванням вулиць в місті Черкаси та змінами в поштових індексах, пов’язаних зі змінами поштових відділень, закріплених за обслуговуванням певних адрес, –

 1) Внести зміни до існуючого місцезнаходження Товариства та затвердити наступне місцезнаходження ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ»: Україна, 18006, Черкаська область, місто Черкаси, вулиця Юрія Іллєнка, будинок 1;

2) Доручити директору Товариства особисто або через представника на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію змін до місцезнаходження Товариства в редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від 21.04.2017р.».

Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №6):

Кількість голосів акціонерів, що беруть

 участь у голосуванні

125674

Голосів

100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Голосувало «За» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125674

Голосів

100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Голосувало «Проти» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

«Утримались» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Підсумок: Рішення прийнято.      

Голова лічильної комісії:       Гордієнко Тарас Миколайович       _______________________

Член лічильної комісії:              Ватагін Петро Миколайович           _______________________

Член лічильної комісії:              Кисіль Юрій Петрович                     _______________________

 

 1. Затвердження змін до Статуту ПАТ «Черкаський річковий порт», шляхом викладення його у новій редакції у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства». Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

Проект рішення:

«1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити запропоновані зміни до Статуту пов’язані в т.ч. із:

– приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» в редакції, що набула чинності 01 травня 2016 року;

 1. Делегувати голові Загальних зборів Танцюрі Віктору Юрійовичу право підпису Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» в редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від 21.04.2017р.;
 2. Доручити Директору ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» особисто, або через представника на підставі виданої довіреності, забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від 21.04.2017р.».

Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №7):

Кількість голосів акціонерів, що беруть

 участь у голосуванні

125674

Голосів

100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Голосувало «За» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125674

Голосів

100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Голосувало «Проти» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

«Утримались» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Підсумок: Рішення прийнято.      

Голова лічильної комісії:        Гордієнко Тарас Миколайович       _______________________

Член лічильної комісії:              Ватагін Петро Миколайович           _______________________

Член лічильної комісії:              Кисіль Юрій Петрович                     _______________________

 

 1. Внесення змін до «Положення про Наглядову раду» та «Положення про загальні збори» Товариства.

Проект рішення:

«В зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог чинної редакції Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердженням нової редакції Статуту Товариства – з дати прийняття Загальними Зборами Товариства цього рішення, шляхом викладення у новій редакції внести та затвердити запропоновані зміни до «Положення про Наглядову раду» та «Положення про загальні збори» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ».

Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №8):

Кількість голосів акціонерів, що беруть

 участь у голосуванні

125674

Голосів

100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Голосувало «За» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125674

Голосів

100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Голосувало «Проти» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

«Утримались» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Підсумок: Рішення прийнято.      

Голова лічильної комісії:        Гордієнко Тарас Миколайович       _______________________

Член лічильної комісії:              Ватагін Петро Миколайович           _______________________

Член лічильної комісії:              Кисіль Юрій Петрович                     _______________________

 

 1. Припинення дії «Положення про ревізійну комісію» та «Положення про виконавчий орган (Дирекцію)» Товариства. Затвердження «Положення про виконавчий орган (Директора)» Товариства.

Проект рішення:

«В зв’язку із затвердженням нової редакції Статуту Товариства, яка передбачає одноосібний виконавчий орган Товариства – Директор (замість колегіального виконавчого органу – Дирекції), а також не передбачає в Товаристві органу контролю – Ревізійної комісії чи Ревізора,  –

 1. З дати прийняття Загальними Зборами Товариства цього рішення, припинити дію чинної редакції «Положення про виконавчий орган (Дирекцію)» та «Положення про ревізійну комісію» Товариства;
 2. З дати прийняття Загальними Зборами Товариства цього рішення затвердити «Положення про виконавчий орган (Директор) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ».

Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №9):

Кількість голосів акціонерів, що беруть

 участь у голосуванні

125674

Голосів

100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Голосувало «За» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125674

Голосів

100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Голосувало «Проти» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

«Утримались» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Підсумок: Рішення прийнято.      

Голова лічильної комісії:        Гордієнко Тарас Миколайович       _______________________

Член лічильної комісії:              Ватагін Петро Миколайович                _______________________

Член лічильної комісії:           Кисіль Юрій Петрович                     _______________________

 

 1. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

«1) В зв’язку з закінченням 3-річного терміну, на який згідно Статуту Товариства обираються члени Наглядової ради Товариства: – з 21.04.2017р. припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в повному складі, а саме:

Голови Наглядової ради        –  Бідного Олександра Валентиновича

Члена Наглядової ради:        –  Атаманенка Віктора Іванович».

Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №10):

Кількість голосів акціонерів, що беруть

 участь у голосуванні

125674

Голосів

100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Голосувало «За» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125674

Голосів

100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Голосувало «Проти» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

«Утримались» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Підсумок: Рішення прийнято.      

Голова лічильної комісії:        Гордієнко Тарас Миколайович       _______________________

Член лічильної комісії:              Ватагін Петро Миколайович                _______________________

Член лічильної комісії:           Кисіль Юрій Петрович                     _______________________

 

 1. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

«Обрати Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ»  з 21 квітня 2017р. на термін згідно Статуту Товариства в наступному складі, а саме:

Члена Наглядової ради:            –  Бідного Олександра Валентиновича

Члена Наглядової ради:            –  Атаманенка Віктора Іванович

Члена Наглядової  ради:            – Луценко Наталію Вікторівну

Члена Наглядової ради:             – Лях Миколу Яковича

Члена Наглядової ради:            – Веренич Олександра Сергійовича   

Результати голосування (бюлетень для кумулятивного голосування з питання №11):

№ п/п

Перелік кандидатів у члени органу акціонерного товариства

Місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата

1

Атаманенко Віктор Іванович                    

член Наглядової ради

Акціонер, який володіє 62800 голосуючими акціями

125674

2

Бідний Олександр Валентинович            

член Наглядової ради

Акціонер, який володіє 62800 голосуючими акціями

125674

3

Луценко Наталія Вікторівна                     член Наглядової ради

Представник акціонера Атаманенка В.І., який володіє 62800 голосуючими акціями

125674

4

Лях Микола Якович                                      член Наглядової ради

Представник акціонера Атаманенка В.І., який володіє 62800 голосуючими акціями

125674

5

Веренич Олександр Сергійович                

член Наглядової ради 

Представник акціонера Бідного О.В., який володіє 62800 голосуючими акціями

 

125674

Підсумок: Рішення прийнято.      

Голова лічильної комісії:        Гордієнко Тарас Миколайович       _______________________

Член лічильної комісії:              Ватагін Петро Миколайович                _______________________

Член лічильної комісії:           Кисіль Юрій Петрович                     _______________________

 

 1. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення:

«Затвердити визначені умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» на безоплатній основі. Уповноважити Директора Товариства на підписання цих договорів з членами Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ».

Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №12):

Кількість голосів акціонерів, що беруть

 участь у голосуванні

125674

Голосів

100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Голосувало «За» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125674

Голосів

100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Голосувало «Проти» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

«Утримався» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Підсумок: Рішення прийнято.      

Голова лічильної комісії:        Гордієнко Тарас Миколайович       _______________________

Член лічильної комісії:              Ватагін Петро Миколайович                _______________________

Член лічильної комісії:           Кисіль Юрій Петрович                     _______________________

 

 1. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

«В зв’язку з прийнятим Товариством рішенням щодо затвердження нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ», яка не передбачає в Товаристві органу контролю – Ревізійної комісії чи Ревізора, –

 З 21.04.2017р. припинити повноваження Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» в повному складі, а саме:

– Голови Ревізійної комісії  – Гордієнко Людмили Миколаївни

– Членів Ревізійної комісії:  Жоголева Володимира Володимировича, Марченка Дениса Юрійовича».

Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №13):

Кількість голосів акціонерів, що беруть

 участь у голосуванні

125674

Голосів

100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Голосувало «За» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125674

Голосів

100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Голосувало «Проти» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

«Утримався» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Підсумок: Рішення прийнято.      

Голова лічильної комісії:        Гордієнко Тарас Миколайович       _______________________

Член лічильної комісії:              Ватагін Петро Миколайович                _______________________

Член лічильної комісії:           Кисіль Юрій Петрович                     _______________________

 

14.Заміна ліквідатора ДП «Фрегат» ВАТ «Черкаський річковий порт».

Проект рішення:

«1. В зв’язку з невиконанням посадових обов’язків як ліквідатора, з дати прийняття цього рішення припинити повноваження ліквідатора ДП «Фрегат» ВАТ «Черкаський річковий порт» (ідентифікаційний код 31078171) Самойлова Дмитра Олександровича;

 1. Призначити ліквідатором ДП «Фрегат» ВАТ «Черкаський річковий порт» (ідентифікаційний код 31078171) Юрченка Віктора Олександровича (ІН 3229018135, паспорт МЕ 532488, виданий Соснівським РВ УМВС України в Черкаській області 09.09.2004р., місце проживання: Україна, 18036, м. Черкаси, вулиця М. Залізняка (Громова) будинок 29/3, квартира 73)»

Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №14):

Кількість голосів акціонерів, що беруть

 участь у голосуванні

125674

Голосів

100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Голосувало «За» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125674

Голосів

100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Голосувало «Проти» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

«Утримався» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Підсумок: Рішення прийнято.      

Голова лічильної комісії:        Гордієнко Тарас Миколайович       _______________________

Член лічильної комісії:              Ватагін Петро Миколайович                _______________________

Член лічильної комісії:           Кисіль Юрій Петрович                     _______________________

 

 

Письмових скарг та заяв щодо процедури голосування та підрахунку підсумків голосування  не отримано.

Зіпсованих та такими, що можуть бути визнані недійсними бюлетенів не встановлено.

 

 

 

Підписи членів комісії:

 

Голова  лічильної  комісії                                   ____________________ / Гордієнко Тарас Миколайович /

 

Член лічильної комісії                                        ____________________ / Ватагін Петро Миколайович /

 

Член лічильної комісії                                        ____________________ / Кисіль Юрій Петрович /

 


{date} Раздел: Протоколи загальних зборів

Розділи
    Головна
    Про нас
    Новини
    Особлива інформація
    Річні звіти
Календар
Квітень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Тра    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
http://riverport.org.ua © 2011 - 2015