Черкаський річковий порт

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості

  1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ”
  2. Код за ЄДРПОУ: 03150214
  3. Місцезнаходження: 18016 мiсто Черкаси, вулиця Горького (Юрія Іллєнка) будинок 1
  4. Міжміський код, телефон та факс: 0 (472) 36-03-43, 36-03-43
  5. Електронна поштова адреса: 03150214@afr.com.ua, port.ck.ua@gmail.com
  6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.riverport.org.ua
  7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ “ЧРП” протокол № 1 від 21.04.2017 року, припинено повноваження Наглядової Ради товариства, а саме: Голови Наглядової ради Бідного Олександра Валентиновича паспорт серія НС №166261  виданий 17.09.1996 року Соснiвським РВ УМВС України в Черкаськiй областi. Підстава для припинення повноважень: у зв’язку із закінченням строку повноважень та затвердженням нової редакціїї Статуту товариства. Посадова особа є акціонером розмір пакета акцій, який належить особі  37,588134% від статутного капітала товариства. Особа перебувала на посаді з 18.04.2014 року по 21.04.2017 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ “ЧРП” протокол № 1 від 21.04.2017 року, припинено повноваження Наглядової Ради товариства, а саме: Члена Наглядової ради Атаманенко Віктора Івановича паспорт серія КН № 288979 виданий 06.12.1996 року Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй областi. Підстава для припинення повноважень: у зв’язку із закінченням строку повноважень та затвердженням нової редакціїї Статуту товариства. Посадова особа є акціонером розмір пакета акцій, який належить особі 37,588134 % від статутного капітала товариства. Особа перебувала на посаді з 18.04.2014 року по 21.04.2017 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

В зв’язку затвердженням нової редакції Статуту товариства  рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ “ЧРП” протокол № 1 від 21.04.2017 року та протокол №7 засідання Наглядової ради від 21.04.2017 року обрано Наглядову раду  товариства в кількості п’яти осіб, а саме:  Голову Наглядової ради Бідного Олександра Валентиновича паспорт серія НС № 166261 виданий 17.09.1996 року Соснiвським РВ УМВС України в Черкаськiй областi. Посадова особа є акціонером розмір пакета акцій, який належить особі  37,588134% від статутного капітала товариства. Особа обрана на посаду терміном на 1 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: директор. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

В зв’язку з затвердженням нової редакції Статуту товариства рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ “ЧРП” протокол № 1 від 21.04.2017 року, обрано Наглядову раду  товариства в кількості п’яти осіб, а саме: Члена Наглядової ради Атаманенко Віктора Івановича паспорт серія КН № 288979 виданий 06.12.1996 року Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй областi. Посадова особа є акціонером розмір пакета акцій, який належить особі 37,588134 % від статутного капітала товариства. Особа обрана на посаду терміном на 1 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: генеральний директор, консультант з ефективності підприємства. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

В зв’язку з затвердженням нової редакції Статуту товариства рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ “ЧРП” протокол № 1 від 21.04.2017 року, обрано Наглядову раду  товариства в кількості п’яти осіб, а саме: Члена Наглядової ради  Лях Миколу Яковича паспорт серія  КН №  907722 виданий  05.05.1999 року Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй областi. Посадова особа не є акціонером емітента і не  володіє часткою в статутному капіталі товариства.  Особа обрана на посаду терміном на 1 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: менеджер з організації виробництва, економіст з договірних та претензійних питань. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Лях М. Я.  є представником акціонера  Атаманенка В.І. (частка  акціонера в статутному капіталі товариства  37,588134 %).

В зв’язку з затвердженням нової редакції Статуту товариства рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ “ЧРП” протокол № 1 від 21.04.2017 року, обрано Наглядову раду  товариства в кількості п’яти осіб, а саме: Члена Наглядової ради  Луценко Наталію Вікторівну паспорт серія  НЕ №  583931 виданий  25.12.2009 року Соснівським РВ УМВС України в Черкаській області. Посадова особа не є акціонером емітента і не  володіє часткою в статутному капіталі товариства. Особа обрана на посаду терміном на 1 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: фінансовий директор.  Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Луценко Н.В.  є представником акціонера Атаманенка В.І. (частка  акціонера в статутному капіталі товариства  37,588134 %).

В зв’язку з затвердженням нової редакції Статуту товариства рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ “ЧРП” протокол № 1 від 21.04.2017 року, обрано Наглядову раду  товариства в кількості п’яти осіб, а саме: Члена Наглядової ради Веренича Олександра Сергійовича паспорт серія КН № 610894 виданий 07.04.1998 року Ленінським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй областi. Посадова особа не є акціонером емітента і не  володіє часткою в статутному капіталі товариства. Особа обрана на посаду терміном на 1 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: проект-менеджер, заступник директора. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Веренич О.С.  є представником акціонера Бідного О.В. (частка  акціонера в статутному капіталі товариства 37,588134  %),

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ “ЧРП” Протокол № 1 від 21.04.2017 року припинено повноваження Ревізійної комісії товариства, а саме з 21.04.2017 року припинено повноваження Голови Ревізійної комісії Гордієнко Людмили Миколаївни паспорт серія НЕ № 255466 виданий 11.09.2002 року Придніпровським РВ УМВС України в Черкаськiй областi. Підстава для припинення повноважень: в зв’язку з затвердженням нової редакціїї Статуту товариства в якому орган товариства, Ревізійна комісія, не передбачена. Посадова особа не є акціонером емітента і не  володіє часткою в статутному капіталі товариства.  Особа перебувала на посаді з 18.04.2014 року по 21.04.2017 року. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ “ЧРП” Протокол № 1 від 21.04.2017 року припинено повноваження Ревізійної комісії товариства, а саме з 21.04.2017 року припинено повноваження Члена Ревізійної комісії Марченко Дениса Юрійовича паспорт серія НС № 600477 виданий 09.04.1999 року  Придніпровським РВ УМВС України в Черкаськiй областi. Підстава для припинення повноважень: в зв’язку з затвердженням нової редакціїї Статуту товариства в якому орган товариства, Ревізійна комісія, не передбачена. Посадова особа не є акціонером емітента і не  володіє часткою в статутному капіталі товариства. Особа перебувала на посаді з 18.04.2014 року по 21.04.2017 року. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ “ЧРП” Протокол № 1 від 21.04.2017 року припинено повноваження Ревізійної комісії товариства, а саме з 21.04.2017 року припинено повноваження Члена Ревізійної комісії  Жоголева Володимира Володимировича паспорт серія НЕ № 151979 виданий 24.05.2002 року Придніпровським РВУМВС України в Черкаськiй областi. Підстава для припинення повноважень: в затвердженням нової редакціїї Статуту товариства в якому орган товариства, Ревізійна комісія, не передбачена. Посадова особа є акціонером розмір пакета акцій, який належить особі 0,017956% від статутного капітала товариства.Особа перебувала на посаді з 18.04.2014 року по 21.04.2017 року. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

III. Підпис

  1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
  2. Т.в.о. виконавчого директора Танцюра Віктор Юрійович 24.04.2017

{date} Раздел: Особлива інформація

Розділи
    Головна
    Про нас
    Новини
    Особлива інформація
    Річні звіти
Календар
Квітень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Тра    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
http://riverport.org.ua © 2011 - 2015