Черкаський річковий порт

ПРОТОКОЛ про підсумки голосування на чергових загальних зборах ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» від 21 квітня 2015 року.

Дата складання протоколу: “21 квітня 2015 року

 

Лічильна комісія у складі:    

Голова лічильної комісії       – Гордієнко Тарас Миколайович

Член лічильної комісії          – Ватагін Петро Миколайович

Член лічильної комісії          – Кисіль Юрій Петрович

провела підрахунок результатів голосування акціонерів, які прибули на чергові Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ», що відбулися  «21» квітня 2015 року за адресою: Україна, 18016, Черкаська область, місто Черкаси, вулиця Горького,  будинок 1, адміністративне приміщення ПАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ», актовий зал Товариства.

 

Час відкриття зборів  21.04.2015р. о 13 год. 00 хв.

Час закриття зборів    21.04.2015р. о 14 год. 35 хв.

 

Кількість осіб, які зареєструвались для участі у зборах:

13 (тринадцять)осіб

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у загальних зборах:

Для участі у Загальних зборах зареєструвалось_13 (тринадцять) акціонерів, в тому числі акціонерів, що є власниками не голосуючих ЦП: 5 (п’ять), та акціонерів що є власниками голосуючих ЦП: 8 (вісім) осіб, які у сукупності володіють 125774 (сто двадцять п’ять тисяч сімсот сімдесят чотири) голосуючими акціями Товариства, що складає 94,54% голосів від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 21.04.2015р., а саме – станом на 15.04.2015р.)

 

 

Результати голосування з питань порядку денного:

 

1.Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборів.

Проект рішення:

«1). Обрати Головою зборів – Кадірова Заура Джаваншировича

Секретарем зборів                 –  Бондарєву Світлану Володимирівну

 2). Обрати Лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії       – Гордієнко Тарас Миколайович

Член лічильної комісії          – Ватагін Петро Миколайович

Член лічильної комісії         – Кисіль Юрій Петрович

3). Встановити термін дії повноважень даної  лічильної комісії – з початку зборів та до їх закінчення. Після закінчення зборів лічильна комісія зобов’язана оформити протокол про підсумки голосування, після підписання якого повноваження обраних членів лічильної комісії припиняються».

Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №1):

Кількість голосів акціонерів, що беруть

 участь у голосуванні

125774

Голосів

100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Голосувало «За» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125774

Голосів

100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Голосувало «Проти» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

«Утримались» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Підсумок: Рішення прийнято.      

Підрахунок голосів з першого питання порядку денного згідно Рішення Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» (Протокол №1 засідання Наглядової ради  від 20.02.2015р.) здійснює Реєстраційна комісія:

Голова Реєстраційної комісії:          Гордієнко Тарас Миколайович       _______________________

Член Реєстраційної комісії:              Ватагін Петро Миколайович           _______________________

Член Реєстраційної комісії:              Кисіль Юрій Петрович                     _______________________

  1. Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції.

Проект рішення:

 «Звіт Дирекції  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та визначені основні напрямки діяльності  Товариства на 2015 рік затвердити».

Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №2):

Кількість голосів акціонерів, що беруть

 участь у голосуванні

125774

Голосів

100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Голосувало «За» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125774

Голосів

100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Голосувало «Проти» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

«Утримались» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Підсумок: Рішення прийнято.      

Голова лічильної комісії:          Гордієнко Тарас Миколайович       _______________________

Член лічильної комісії:              Ватагін Петро Миколайович           _______________________

Член лічильної комісії:              Кисіль Юрій Петрович                     _______________________

 

  1. Звіт Наглядової ради про роботу за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:

 «Звіт Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» про роботу за 2014 рік прийняти до відома».

Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №3):

Кількість голосів акціонерів, що беруть

 участь у голосуванні

125774

Голосів

100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Голосувало «За» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125774

Голосів

100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Голосувало «Проти» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

«Утримались» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Підсумок: Рішення прийнято.      

Голова лічильної комісії:          Гордієнко Тарас Миколайович       _______________________

Член лічильної комісії:              Ватагін Петро Миколайович           _______________________

Член лічильної комісії:              Кисіль Юрій Петрович                     _______________________

 

  1. Звіт Ревізійної комісії. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії, затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2014р.

Проект рішення:

  «Звіт Ревізійної комісії прийняти до відома.  Річний звіт Товариства за 2014 рік, а також баланс ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» станом на 31.12.2014 року затвердити».

Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №4):

Кількість голосів акціонерів, що беруть

 участь у голосуванні

125774

Голосів

100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Голосувало «За» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125774

Голосів

100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Голосувало «Проти» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

«Утримались» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Підсумок: Рішення прийнято.      

Голова лічильної комісії:          Гордієнко Тарас Миколайович       _______________________

Член лічильної комісії:              Ватагін Петро Миколайович           _______________________

Член лічильної комісії:              Кисіль Юрій Петрович                     _______________________

 

 

  1. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2014 рік.

Проект рішення:

« В зв’язку з відсутністю  у Товариства джерел  покриття (нерозподіленого прибутку, коштів резервного капіталу), а також наявністю у Товариства станом на початок 2014 року непокритих збитків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах, –

1) Отримані Товариством збитки від фінансово-господарської діяльності у 2014 році у сумі 155,0 тис. грн. віднести на збільшення непокритого збитку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах. 

2)  Зважаючи на  відсутність у Товариства інших джерел покриття збитків – покриття залишку непокритого збитку Товариства від господарської діяльності у минулих періодах у сумі 155,0 тис.грн. здійснювати за рахунок отриманих прибутків Товариства від фінансово-господарської діяльності у майбутніх періодах».

 

Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №5):

Кількість голосів акціонерів, що беруть

 участь у голосуванні

125774

Голосів

100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Голосувало «За» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125774

Голосів

100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Голосувало «Проти» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

«Утримались» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Підсумок: Рішення прийнято.      

Голова лічильної комісії:          Гордієнко Тарас Миколайович       _______________________

Член лічильної комісії:              Ватагін Петро Миколайович           _______________________

Член лічильної комісії:              Кисіль Юрій Петрович                     _______________________

 

 

  1. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення:

«: «Попередньо схвалити значні правочини у граничній сукупній вартості 9 млн.грн., які будуть пов’язані в т.ч.:

  • з виробничою діяльністю Товариства (реалізація, в т.ч. пов’язана з виконанням контрактів, та закупівлі матеріалів і комплектуючих, пов’язані з виконанням контрактних зобов’язань; оформлення кредитів, позик, пов’язаних з виробничою діяльністю) – у розмірі до 5 млн.грн.;
  • з реалізацією/придбанням/списанням основних засобів (в т.ч. будівель, споруд, обладнання, транспортних засобів) Товариства– у розмірі до 4 млн.грн.

,та які будуть вчинятися Товариством протягом не більш, як одного року з дати прийняття цього рішення. При цьому кожний із таких значних правочинів (якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить більше 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства) здійснювати Виконавчому директору Товариства у будь-якому випадку за додатковим погодженням із Наглядовою радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ». Без погодження Наглядовою радою Товариства таких правочинів – такі правочини вважаються нікчемними».

Результати голосування (бюлетень для голосування з питання №6):

Кількість голосів акціонерів, що беруть

 участь у голосуванні

125774

Голосів

100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Голосувало «За» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125774

Голосів

100 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Голосувало «Проти» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

«Утримались» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0 % від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих у зборах

Підсумок: Рішення прийнято.      

Голова лічильної комісії:          Гордієнко Тарас Миколайович       _______________________

Член лічильної комісії:              Ватагін Петро Миколайович           _______________________

Член лічильної комісії:              Кисіль Юрій Петрович                     _______________________

 

Письмових скарг та заяв щодо процедури голосування та підрахунку підсумків голосування  не отримано.

Зіпсованих та такими, що можуть бути визнані недійсними бюлетенів не встановлено.

 

 

 

Підписи членів комісії:

 

Голова  лічильної  комісії                                   ____________________ / Гордієнко Тарас Миколайович /

 

Член лічильної комісії                                        ____________________ / Ватагін Петро Миколайович /

 

Член лічильної комісії                                        ____________________ / Кисіль Юрій Петрович /


{date} Раздел: Особлива інформація

Розділи
    Головна
    Про нас
    Новини
    Особлива інформація
    Річні звіти
Календар
Квітень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Тра    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
http://riverport.org.ua © 2011 - 2015