Черкаський річковий порт

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ”

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ”

2. Код за ЄДРПОУ: 03150214

3. Місцезнаходження: 18016 мiсто Черкаси, вулиця Горького будинок 1

4. Міжміський код, телефон та факс: 0 (472) 72-46-51 , 36-03-43

5. Електронна поштова адреса: 03150214@afr.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.riverport.org.ua

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення

Рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ “ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ” від 18.04.2014 року (протокол №1 від 18.04.2014 року) у зв’язку з переобранням органів управління товариства,припинено повноваження:  

– Голови Наглядової ради Танцюри Віктора Юрійовича (паспорт: НС № 219063 виданий Соснівським РВУ МВС України в Черкаській області 29.11.1996 року). Посадова особа володіє 0,0018% часткою в статутному капіталі.  Особа перебувала на посаді 30.03.2011 року по 18.04.2014 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

– Члена Наглядової ради  Атаманенка Віктора Івановича (паспорт: серія КН № 288979 виданий Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області 06.12.1996 року).  Посадова особа володіє 37,5882% в статутному капіталі товариства.  Особа перебувала на посаді 30.03.2011 року по 18.04.2014 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

– Члена Наглядової ради Бідного Олександра Валентиновича (паспорт: серія НС № 166261 виданий Соснівським  РВ УМВС України в Черкаській області 17.09.1996 року).  Посадова особа володіє 37,5881% в статутному капіталі товариства. Особа перебувала на посаді 30.03.2011 року по 18.04.2014 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

– Виконавчого директора – члена Дирекції Кадірової Валентини Всеволодівни (паспорт: серія НС № 947246 виданий Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області 12.01.2001 року). Посадова особа володіє  0,025% в статутному капіталі товариства. Особа перебувала на посаді 30.03.2011 року по 18.04.2014 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

– Члена Дирекції Рибки Василя Васильовича (паспорт: серія НС № 229917 виданий Золотоніським РВ УМВС України в Черкаській області 01.03.1997 року). Посадова особа не володіє  часткою в статутному капіталі товариства. Особа перебувала на посаді 01.09.2011 року по 18.04.2014 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

– Члена Дирекції Кадірова Заура Джаваншировича (паспорт: серія НС № 910950 виданий Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області від 06.12.2000 року).  Посадова особа володіє 0,018% в статутному капіталі товариства.  Особа перебувала на посаді 30.03.2011 року по 18.04.2014 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

– Голови ревізійної комісії Сарани  Наталії Валеріївни (паспорт: серія НС № 793823, виданий Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області  21.04.2000 року). Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Особа перебувала на посаді 30.03.2011 року по 18.04.2014 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

– Члена ревізійної комісії Реву Віктора Яковича (паспорт: серія НЕ № 074663, виданий Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області 13.11.2001 року). Посадова особа володіє 0,0329% в статутному капіталі товариства. Особа перебувала на посаді 30.03.2011 року по 18.04.2014 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

– Члена ревізійної комісії  Жоголева Володимира Володимировича  (паспорт: серія НЕ № 151979 виданий Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області 21.05.2002 року). Посадова особа володіє 0,0189 % в статутному капіталі товариства. Особа перебувала на посаді 30.03.2011 року по 18.04.2014 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ “ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ” від 18.04.2014 року (протокол №1 від 18.04.2014 року)  обрано:  

– Членом Наглядової ради Танцюру Віктора Юрійовича (паспорт: НС № 219063 виданий Соснівським РВУ МВС України в Черкаській області 29.11.1996 року). Посадова особа володіє 0,0018% часткою в статутному капіталі.  Особа обрана на посаду терміном на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: консультант по проектуванню, заступник директора по будівництву. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

– Членом Наглядової ради  Атаманенка Віктора Івановича (паспорт: серія КН № 288979 Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області  06.12.1996 року). Посадова особа володіє 37,5882% в статутному капіталі товариства. Особа обрана на посаду терміном на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: директор. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

– Членом Наглядової ради Бідного Олександра Валентиновича  (паспорт: серія НС № 166261 виданий Соснівським  РВ УМВС України в Черкаській області 17.09.1996 року). Посадова особа володіє 37,5881% в статутному капіталі товариства. Особа обрана на посаду терміном на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: проект-менеджер, технічний директор. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

– Членом ревізійної комісії Марченко Денис Юрійович (паспорт: серія НС № 600477 Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області 09.04.1999 року). Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Особа обрана на посаду терміном на 5 років. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: електрозварювальник. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

– Членом ревізійної комісії Гордієнко Людмила Миколаївна (паспорт: серія НЕ № 255466 Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області 11.09.2002 року). Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Особа обрана на посаду терміном на 5 років. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: майстер, інспектор з кадрів та обліку військовозобов’язаних. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

– Членом ревізійної комісії  Жоголева Володимира Володимировича  (паспорт: серія НЕ № 151979 виданий Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області 21.05.2002 року). Посадова особа володіє 0,0189 % в статутному капіталі товариства. Особа обрана на посаду терміном на 5 років. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: головний енергетик. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Рішенням Наглядової ради ПАТ “ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ” від 18.04.2014 року (протокол №4 засідання Наглядової ради від 18.04.2014 року)  обрано:  

– Головою Наглядової ради Танцюру Віктора Юрійовича (паспорт: НС № 219063 виданий Соснівським РВУ МВС України в Черкаській області 29.11.1996 року). Посадова особа володіє 0,0018% часткою в статутному капіталі.  Особа обрана на посаду терміном на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: консультант по проектуванню, заступник директора по будівництву. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

– Членом Дирекції Рибки Василя Васильовича (паспорт: серія НС № 229917 виданий Золотоніським РВ УМВС України в Черкаській області 01.03.1997 року). Посадова особа не володіє  часткою в статутному капіталі товариства. Особа обрана на посаду терміном на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років:механік груповий перевантажувальних машин, начальник вантажного району, директор технічний. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

– Членом Дирекції Кадірова Заура Джаваншировича (паспорт: серія НС № 910950 виданий Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області від 06.12.2000 року).  Посадова особа володіє 0,018% в статутному капіталі товариства. Особа обрана на посаду терміном на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: провідний фахівець з експлуатації та комерційної діяльності. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

– Виконавчого директора – члена Дирекції Кадірової Валентини Всеволодівни (паспорт: серія НС № 947246 виданий Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області 12.01.2001 року). Посадова особа володіє  0,025% в статутному капіталі товариства. Особа обрана на посаду терміном на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: виконавчий директор  Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Рішенням ревізійної комісії ПАТ “ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ” від 18.04.2014 року (протокол №1 засідання ревізійної комісії від 18.04.2014 року) обрано:

– Головою ревізійної комісії Гордієнко Людмила Миколаївна (паспорт: серія НЕ № 255466 Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області 11.09.2002 року). Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Особа обрана на посаду терміном на 5 років. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: майстер, інспектор з кадрів та обліку військовозобов’язаних. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

 

Виконавчий директор                                                                    Кадiрова Валентина Всеволодiвна


{date} Раздел: Особлива інформація

Розділи
    Головна
    Про нас
    Новини
    Особлива інформація
    Річні звіти
Календар
Квітень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Тра    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
http://riverport.org.ua © 2011 - 2015