Черкаський річковий порт

Публічне акціонерне товариство «Черкаський річковий порт» повідомляє про підсумки головування на загальних зборах, що відбулися 19 квітня 2013 року

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборів. 

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів,

що беруть участь у голосуванні

126398

Голосів

100%

Голосували «За»

126398

Голосів

100%

Голосували «Проти»

Голосів

«Утримався»

Голосів

Прийняте рішення

«1). Обрати Головою зборів – Кадірову Валентину Всеволодівну

Секретарем зборів                 –  Бондарєву Світлану Володимирівну

 2). Обрати Лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії       – Гордієнко Людмила Миколаївна

Член лічильної комісії          – Зернова Наталія Петрівна

Член лічильної комісії          – Білецька Наталія Петрівна

3). Встановити термін дії повноважень даної  лічильної комісії – з початку зборів та до їх закінчення. Після закінчення зборів лічильна комісія зобов’язана оформити протокол про підсумки голосування, після підписання якого повноваження обраних членів лічильної комісії припиняються».

 

2. Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції.

 

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів,

що беруть участь у голосуванні

126398

Голосів

100%

Голосували «За»

126368

Голосів

99,98%

Голосували «Проти»

Голосів

«Утримався»

30

Голосів

0,02%

Прийняте рішення

«Звіт Дирекції ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та визначені основні напрямки діяльності  Товариства на 2013 рік затвердити»

 

3. Звіт Наглядової ради про роботу за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради».

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні

126398

Голосів

100%

Голосували «За»

126398

Голосів

100%

Голосували «Проти»

Голосів

«Утримався»

Голосів

Прийняте рішення:

Звіт Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» про роботу за звітній період прийняти до відома.

 

4. Звіт Ревізійної комісії. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії, затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2012р.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні

126398

Голосів

100%

Голосували «За»

126368

Голосів

99,98%

Голосували «Проти»

Голосів

«Утримався»

30

Голосів

0,02%

Прийняте рішення      

Звіт Ревізійної комісії прийняти до відома.  Річний звіт Товариства за 2012 рік, а також баланс ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» станом на 31.12.2012 року затвердити.

 

5. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2012 рік. 

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні

126398

Голосів

100%

Голосували «За»

126398

Голосів

100%

Голосували «Проти»

Голосів

«Утримався»

Голосів

Прийняте рішення

«1) В зв’язку з наявністю у Товариства на початок звітного періоду непокритих збитків від фінансово-господарської діяльності минулих періодів у загальній сумі 1823,00 тис.грн., отримані ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» прибутки від фінансово-господарської діяльності у 2012 році у сумі 802,0 тис. грн. направити на часткове покриття непокритих збитків від фінансово-господарської діяльності Товариства у минулих періодах;

2)  В зв’язку з наявністю джерел покриття збитків (нерозподіленого прибутку, коштів резервного капіталу) – покриття залишку непокритого збитку Товариства від господарської діяльності у минулих періодах здійснювати за рахунок отриманих прибутків Товариства від фінансово-господарської діяльності у майбутніх періодах».

 

6. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні

126398

Голосів

100%

Голосували «За»

126366

Голосів

99,97%

Голосували «Проти»

Голосів

«Утримався»

32

Голосів

0,03%

Прийняте рішення

«Попередньо схвалити значні правочини у граничній сукупній вартості 9 млн.грн., які будуть пов’язані в т.ч.:

–          з виробничою діяльністю Товариства (реалізація, в т.ч. пов’язана з виконанням контрактів, та закупівлі матеріалів і комплектуючих, пов’язані з виконанням контрактних зобов’язань; оформлення кредитів, позик, пов’язаних з виробничою діяльністю) – у розмірі до 5  млн.грн.;

–          з реалізацією/придбанням/списанням  основних засобів (в т.ч. будівель, споруд, обладнання, транспортних засобів) Товариства– у розмірі до 4  млн.грн.

,та які будуть вчинятися Товариством протягом не більш, як одного року з дати прийняття цього рішення. При цьому кожний із таких значних правочинів (якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить більше 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства) здійснювати Виконавчому директору Товариства у будь-якому випадку за погодженням із Наглядовою радою ПУБЛІЧНОГО  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ».

        

Виконавчий директор                                                                       В.В.Кадірова


{date} Раздел: Новини

Розділи
    Головна
    Про нас
    Новини
    Особлива інформація
    Річні звіти
Календар
Березень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Тра    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
http://riverport.org.ua © 2011 - 2015