Черкаський річковий порт

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ»

(Код за ЄДРПОУ 03150214, місцезнаходження : 18016, Україна, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Горького, буд. 1). 

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться «19» квітня 2013 року о 13 годині 00 хвилин за адресою: 18016, Україна, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Горького, буд. 1, (2 поверх адмінбудівлі, актовий зал Товариства).

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах здійснюватиметься «19» квітня 2013 року з 11:45 год. до 12:45 год. за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 15.04.2013р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборів.

2. Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції.

3. Звіт Наглядової ради про роботу за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

4. Звіт Ревізійної комісії. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії, затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2012р.

5. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2012 рік.

6. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

                                                Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» (тис. грн.)

Найменування показника

період

2012 рік

2011 рік

Усього активів

2645

1949

Основні засоби

459

747

Довгострокові фінансові інвестиції

6

Запаси

309

89

Сумарна дебіторська заборгованість

1182

1083

Грошові кошти та їх еквіваленти

695

24

Нерозподілений прибуток

-1002

-1803

Власний капітал

3104

2951

Статутний капітал

58

58

Довгострокові зобов’язання

   

Поточні зобов’язання

485

743

Чистий прибуток (збиток)

801

-899

Середньорічна кількість акцій (шт.)

167074

167074

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

36

63

 

Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для представника акціонера крім паспорта – доручення на право участі в загальних зборах, оформлене згідно вимог діючого законодавства України.

 

До дати проведення загальних зборів акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні з 10:00 год. до 13:00 год. за місцезнаходженням Товариства: 18016, Україна, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Горького, буд. 1, адміністративне приміщення, кабінет виконавчого директора. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Виконавчий директор Кадірова В.В.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер в письмовій формі має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів Товариства та проектів рішень із запропонованих питань, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

               Телефон для довідок: 0 (472) 72-46-51 Наглядова рада ПАТ «ЧРП»  


{date} Раздел: Новини

Розділи
    Головна
    Про нас
    Новини
    Особлива інформація
    Річні звіти
Календар
Березень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Тра    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
http://riverport.org.ua © 2011 - 2015