Черкаський річковий порт

ПРОТОКОЛ про підсумки голосування на загальних зборах ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ” від 27 квітня 2012 року.

Дата складання протоколу: “27” квітня 2012 року

Лічильна комісія у складі:    

Гузій Тетяна Василівна

Зернова Наталія Петрівна

Кадіров Руслан Джаванширович

провела підрахунок результатів голосування акціонерів, які прибули на загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ ”, що відбулися  «27» квітня 2012 року, за адресою:

18016, Україна, м. Черкаси, вул. Горького, буд. 1, актовий зал (ІІ поверх)

Час відкриття зборів 13 год. 00 хв.

Час закриття зборів   14 год. 45 хв.

Кількість осіб, які зареєструвались для участі у зборах:

18  (вісімнадцять)осіб

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у загальних зборах:

126061 (сто двадцять п’ять тисяч шістдесят один), що складає  75,45 % голосів від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

 

Результати голосування з питань порядку денного: 

  1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборів.

Проект рішення:

Обрати членами лічильної комісії:

  1. Гузій Тетяну Василівну       
  2. Зернову Наталію Петрівну
  3. Кадірова Руслана Джаваншировича
  4. Повноваження діють на строк проведення загальних зборів.

Головою зборів обрати Кадірову Валентину Всеволодівну.

Секретарем зборів обрати Бондарєву Світлану Володимирівну.

Результати голосування :

Кількість голосів акціонерів,

що беруть участь у голосуванні

126061

Голосів

100 % від присутніх на зборах

Голосували «За»

126031

Голосів

99,98% від присутніх на зборах

Голосували «Проти»

Голосів

«Утримались»

30

Голосів

0,02% від присутніх на зборах

Підсумок: Рішення прийнято.      

Підрахунок голосів з першого питання порядку денного згідно Рішення Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ” (Протокол №1 від 27.02.2012р.) здійснює Реєстраційна комісія:

Голова Реєстраційної комісії:   Гузій Тетяна Василівна      

Члени Реєстраційної комісії:    Зернова  Наталія Петрівна

                                                 Сарана Наталія Валеріївна

 

2. Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства  за 2011 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції.

Проект рішення:

   Затвердити звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства  за 2011 рік та основними напрямками діяльності на 2012 рік: планує збільшити об’єми перевезення вантажів і вантажно-розвантажувальних робіт, планує залучати нові вантажі (ліс, торф). Роботу Дирекції визнати задовільною. 

 

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів,

що беруть участь у голосуванні

126061

Голосів

100% від присутніх на зборах

Голосували «За»

126011

Голосів

99,96% від присутніх на зборах

Голосували «Проти»

Голосів

«Утримались»

50

Голосів

0,04% від присутніх на зборах

Підсумок: Рішення прийнято.      

Члени лічильної комісії: Гузій Тетяна Василівна

                                           Зернова Наталія Петрівна

                                           Кадіров Руслан Джаванширович                   

 

  1. Звіт Наглядової ради про роботу за  2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової Ради про результати діяльності товариства за 2011 рік.

 

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні

126061

Голосів

100% від присутніх на зборах

Голосували «За»

125981

Голосів

99,94% від присутніх на зборах

Голосували «Проти»

Голосів

«Утримались»

80

Голосів

0,06% від присутніх на зборах

Підсумок: Рішення прийнято.      

Члени лічильної комісії: Гузій Тетяна Василівна

                                           Зернова Наталія Петрівна

                                           Кадіров Руслан Джаванширович                   

 

4. Звіт Ревізійної комісії. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії, затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2011 року.

Проект рішення:

Роботу ревізійної комісії товариства визнати задовільною. Звіт та висновки ревізійної комісії затвердити. Річний звіт, баланс товариства станом на 31.12.11р. затвердити.

 

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні

126061

Голосів

100% від присутніх на зборах

Голосували «За»

126031

Голосів

99,98% від присутніх на зборах

Голосували «Проти»

Голосів

«Утримались»

30

Голосів

0,02% від присутніх на зборах

Підсумок: Рішення прийнято.      

Члени лічильної комісії: Гузій Тетяна Василівна

                                           Зернова Наталія Петрівна

                                           Кадіров Руслан Джаванширович                   

 

5. Порядок розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2011 рік.

Проект рішення:

Покрити збитки Товариства в розмірі 1099 тис. грн.  за 2011 рік за рахунок майбутніх доходів. 

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні

126061

Голосів

100% від присутніх на зборах

Голосували «За»

125981

Голосів

99,94% від присутніх на зборах

Голосували «Проти»

Голосів

«Утримались»

80

Голосів

0,06% від присутніх на зборах

Підсумок: Рішення прийнято.      

Члени лічильної комісії: Гузій Тетяна Василівна

                                           Зернова Наталія Петрівна

                                           Кадіров Руслан Джаванширович                   

 

6. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення:

Попередньо схвалити значні правочини (якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства) у граничній сукупній вартості 2,0 млн. грн., які будуть пов’язані з виробничою діяльністю Товариства та які будуть вчинятися Товариством в особі Виконавчого директора протягом не більш, як одного року з дати прийняття цього рішення. При цьому кожний із таких значних правочинів здійснювати Виконавчому директору Товариства у будь-якому випадку за погодженням із Наглядовою радою Товариства.     

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні

126061

Голосів

100% від присутніх на зборах

Голосували «За»

126031

Голосів

99,98% від присутніх на зборах

Голосували «Проти»

Голосів

«Утримались»

30

Голосів

0,02% від присутніх на зборах

Підсумок: Рішення прийнято.      

Члени лічильної комісії: Гузій Тетяна Василівна

                                           Зернова Наталія Петрівна

                                           Кадіров Руслан Джаванширович                   

 

Письмових скарг та заяв щодо процедури голосування та підрахунку підсумків голосування  не отримано.

Зіпсованих та такими, що можуть бути визнані недійсними бюлетенів не встановлено.

 

Члени лічильної комісії:

 

Гузій Тетяна Василівна

Зернова Наталія Петрівна

Кадіров Руслан Джаванширович


{date} Раздел: Новини

Розділи
    Головна
    Про нас
    Новини
    Особлива інформація
    Річні звіти
Календар
Березень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Тра    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
http://riverport.org.ua © 2011 - 2015