Черкаський річковий порт

Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів

Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів,  які відбудуться

27 квітня 2012 р. о 13 годині 00 хвилин за адресою: 18016, Україна, Черкаська обл.,

м. Черкаси, вул. Горького,1, адміністрація ( ІІ поверх, актовий зал ).

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах

здійснюватиметься 27 квітня 2012р. з 11-45 до 12-45 за місцем проведення зборів.

 

  1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборів.
  2. Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства  за 2011 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції.
  3. Звіт Наглядової ради про роботу за  2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
  4. Звіт Ревізійної комісії. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії, затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2011р.
  5. Порядок розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2011 рік.
  6. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 23 квітня 2012р.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «Черкаський річковий порт» (тис.грн.)

 

 

Найменування показника

Період

2011 рік

2010 рік

Усього активів

1949

2687

Основні засоби

747

1701

Довгострокові фінансові інвестиції

6

6

Запаси

89

116

Сумарна дебіторська заборгованість

1083

501

Грошові кошти та їх еквіваленти

24

363

Нерозподілений прибуток

-1803

-904

Власний капітал

2951

2951

Статутний капітал

58

58

Довгострокові зобов’язання

 

Поточні зобов’язання

743

582

Чистий прибуток (збиток)

-899

-961

Середньорічна кількість акцій (шт.)

167074

167074

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

63

64

 

Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для представника акціонера крім паспорта – доручення на право участі в загальних зборах, оформлене згідно вимог діючого законодавства України.  

До дати проведення загальних зборів акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні з 9-00 по 13-00 год. за  місцезнаходженням Товариства: 18016 м. Черкаси, вул. Горького, 1, приймальня. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення  акціонерів з документами – Кадірова Валентина Всеволодівна.

Відповідно до ст.38  Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер в письмовій формі має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів Товариства та проектів рішень із запропонованих питань. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів.

Телефон для довідок: 0(472)72-46-51.

 

Наглядова рада ПАТ «Черкаський річковий порт»      


{date} Раздел: Новини

Розділи
    Головна
    Про нас
    Новини
    Особлива інформація
    Річні звіти
Календар
Березень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Тра    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
http://riverport.org.ua © 2011 - 2015