Черкаський річковий порт

30 березня 2011р. відбулися загальні збори акціонерів.

1. Звіт дирекції ВАТ «Черкаський річковий порт» про фінансово-господарську діяльність товариства за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2011 рік.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів,
що беруть участь у голосуванні
126 846 100%
 Голосували «За 126 846 100%
Голосували «Проти»
«Утримались»
«Не голосували»

Прийняте рішення
Роботу дирекції товариства визнати задовільною. Звіт дирекції про фінансово-господарську діяльність товариства в 2010 році затвердити. Затвердити основні напрямки діяльності на 2011 рік.

2. Звіт Наглядової Ради про результати діяльності товариства за 2010 рік.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів,

що беруть участь у голосуванні

126 846 100%
 Голосували «За 126 846 100%
Голосували «Проти»
«Утримались»
«Не голосували»

Прийняте рішення
Звіт Наглядової ради прийняти до відома. Затвердити звіт Наглядової Ради про результати діяльності товариства за 2010 рік.

3. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 рік. Затвердження річного звіту, балансу станом на 31.12.2010р.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів,

що беруть участь у голосуванні

126 846 100%
 Голосували «За 126 846 100%
Голосували «Проти»
«Утримались»
«Не голосували»

Прийняте рішення:
Роботу ревізійної комісії товариства визнати задовільною. Звіт та висновки ревізійної комісії прийняти до відома. Річний звіт, баланс товариства станом на 31.12.10р. затвердити.

4. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) за 2010 рік.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів,

що беруть участь у голосуванні

126 846 100%
 Голосували «За 126 846 100%
Голосували «Проти»
«Утримались»
«Не голосували»

Прийняте рішення
Прибуток у сумі 57,0 тис.грн за результатами діяльності у 2010р направити на покриття збитків минулих періодів, дивіденди за звітний період не нараховувати та не виплачувати.

5. Визначення типу та зміна найменування Товариства у зв’язку з приведеннм його діяльності у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів,

що беруть участь у голосуванні

126 846 100%
 Голосували «За 126 846 100%
Голосували «Проти»
«Утримались»
«Не голосували»

Прийняте рішення
Змінити найменування з відкритого акціонерного товариства «Черкаський річковий порт» на публічне акціонерне товариство «Черкаський річковий порт». Виконавчому органу Товариства виконати усі необхідні та передбачені законодавством дії у зв’язку із зміною найменування акціонерного товариства.

6. Відкликання виконавчого органу.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів,

що беруть участь у голосуванні

126 846 100%
 Голосували «За 126 846 100%
Голосували «Проти»
«Утримались»
«Не голосували»

Прийняте рішення
Відкликати виконавчий орган Товариства. Звільнити Дирекцію ВАТ «Черкаський річковий порт» у складі: Кадірової Валентини Всеволодівни, Кадірова Заура Джаваншировича, Міщенко Світлани Володимирівни.

7. Відкликання членів Наглядової ради ВАТ «Черкаський річковий порт».

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів,

що беруть участь у голосуванні

126 846 100%
 Голосували «За 126 846 100%
Голосували «Проти»
«Утримались»
«Не голосували»

Прийняте рішення
Відкликати членів Наглядової ради Товариства. Звільнити членів Наглядової ради ВАТ «Черкаський річковий порт» у складі: Танцюра Віктор Юрійович, Атаманенко Віктор Іванович, Бідний Олександр Валентинович.

8. Відкликання членів ревізійної комісії ВАТ «Черкаський річковий порт».

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів,

що беруть участь у голосуванні

126 846 100%
 Голосували «За 126 846 100%
Голосували «Проти»
«Утримались»
«Не голосували»

Прийняте рішення
Відкликати членів ревізійної комісії Товариства. Звільнити членів ревізійної комісії ВАТ «Черкаський річковий порт» у складі: Гребенюк Борис Сергійович, Рева Віктор Якович, Жоголєв Володимир Володимирович.

9. Затвердження Статуту Товариства ПАТ «Черкаський річковий порт»

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів,

що беруть участь у голосуванні

126 846 100%
 Голосували «За 126 846 100%
Голосували «Проти»
«Утримались»
«Не голосували»

Прийняте рішення

1. Шляхом викладення Статуту ВАТ «Черкаський річковий порт» в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту пов’язані із:

– приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008р. №514-VI;

–  пов’язані із зміною найменування товариства на публічне акціонерне товариство «Черкаський річковий порт»;

– делегувати голові зборів Кадіровій В.В. право підпису Статуту ПАТ «Черкаський річковий порт» в редакції затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 30.03.2011р;

2. Доручити виконавчому директору Товариства особисто або через представника на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 30.03.2011р.

10. Затвердження Положення про загальні збори, Положення про виконавчий орган (Дирекцію), Положення про Наглядову раду, Положення про ревізійну комісію.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів,

що беруть участь у голосуванні

126 846 100%
 Голосували «За 126 816 99,98%
Голосували «Проти»
«Утримались» 30 0,02%
«Не голосували»

Прийняте рішення

Затвердити Положення про загальні збори, Положення про виконавчий орган (Дирекцію),  Положення про Наглядову раду, Положення про ревізійну комісію.

11. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «Черкаський річковий порт» та затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових догорів з членами Наглядової ради.

Результати кумулятивного голосування по кожному кандидату:

 П.І.Б.  Кількість голосів
 Танцюра Віктор Юрійович 126 766
Атаманенко Віктор Іванович 126 706
Бідний Олександр Валентинович 126 736

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів,

що беруть участь у голосуванні

126 846 100%
 Голосували «За 126 816 99,98%
Голосували «Проти»
«Утримались» 30 0,02%
«Не голосували»

Прийняте рішення

Обрати Наглядову раду у складі 3-х осіб строком на 3 роки з повноваженнями згідно Статуту, Закону України «Про акціонерні товариства», Положення, цивільно-правових договорів: Танцюра Віктор Юрійович, Бідний Олександр Валентинович, Атаманенко Віктор Іванович. Відповідно до норм Статуту товариства, доручити новообраному складу Наглядової ради простим голосуванням обрати Голову Наглядової ради. Затвердити умови цивільно-правової угоди, що укладатимуться з ними, та призначити виконавчого директора особою, уповноваженою на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

12. Обрання членів ревізійної комісії ПАТ «Черкаський річковий порт» та затвердження їх цивільно-правових умов або трудових договорів з підприємством.

Результати кумулятивного голосування по кожному кандидату:

 П.І.Б. Кількість голосів
 Сарана Наталія Валеріївна 126 786
Рева Віктор Якович 126 791
Жоголєв Володимир Володимирович 126 631

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів,

що беруть участь у голосуванні

126 846 100%
 Голосували «За 126 816 99,98%
Голосували «Проти»
«Утримались» 30 0,02%
«Не голосували»

Прийняте рішення
Обрати ревізійну комісію у складі 3-х осіб строком на 5 років з повноваженнями згідно Статуту, закону України «Про акціонерні товариства», Положення, цивільно-правових угод: Сарана Наталія Валеріївна, Рева Віктор Якович, Жоголєв Володимир Володимирович. Відповідно до норм Статуту товариства, доручити новообраному складу ревізійної комісії простим голосуванням обрати Голову ревізійної комісії. Затвердити умови цивільно-правової угоди, що укладатимуться з ними.

Виконавчий директор В.В.Кадірова

{date} Раздел: Новини

Розділи
    Головна
    Про нас
    Новини
    Особлива інформація
    Річні звіти
Календар
Березень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Тра    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
http://riverport.org.ua © 2011 - 2015